top of page

Kelduskóli - Korpa, Reykjavík

Tillaga Arkís og Landhönnunar um nýjan grunnskóla við Bakkastaði í Staðahverfi, Grafarholti var valin best m.t.t. hönnunar og byggingakostnaðar í alútboði sem Reykjavíkurborg stóð fyrir. Verktaki er Ístak. Skólinn mun koma í stað eða flytjast úr núverandi Korpuskóla.

Lóðarhönnunin var að því leyti spennandi að á lóðinni eru friðaðar borgarminjar sem felldar voru inni í lóðarhönnun. Auk þeirra voru í lóðarskipulaginu lögð til friðun á litlum klettahrygg innan lóðar þar sem var að finna fjölbreyttann móagróður, grös, lyngtegundir, mosa og skófir.


bottom of page